GERGİNLEŞME (TDK)

Gerginleşmek işi.

Gerginleşme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı G sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GERGİNLEŞMEK Nedir?

Gergin duruma gelmek: "O gerginleştikçe ben daha anlayışlı görünmeye çalışıyordum."- A. Ümit.

E E E G G L M N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gerginleşme,

10 Harfli Kelimeler

Erginleşme,

9 Harfli Kelimeler

Erginleme, Erinleşme, Genişleme, Girenleme,

8 Harfli Kelimeler

Genleşme, Gerileme,

7 Harfli Kelimeler

Eşlenme, Gelinme, Gelişme, Genelge, Genelme, Gerilme, Gerinme, İşlenme, Menşeli, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Elemge, Elenme, Ergene, Ergime, Erigen, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Geleme, Geleni, Gergin, Germen, İlenme, İnleme, İşleme, Lenger, Lineer, Migren, Nereli, Neşeli, Şergil,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Elgin, Eneme, Engel, Enlem, Ergen, Ergin, Erime, Ermin, Ermiş, Eşlem, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Genel, Geniş, Geren, Gergi, Gerim, Geriş, Germe, Giren, Girme, İmren, İşeme, İşlem, Meleş, Menşe, Meşin, Neler, Nemli, Neşir, Remel, Remil, Reşme, Rimel, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Emir, Emiş, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme, Eşli, Eşme, Gele, Gemi, Gene, Geri, Gine, Gişe, Gren, Gril, İlme, İmge, İnme, Lime, Meni, Meri, Meşe, Mine, Nere, Neşe, Reel, Remi, Ring, Şeni,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Gem, Gen, Gri, İle, Leş, Lig, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Niş, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Eş, Ge, İl, İm, İn, İş, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.