GEREKSİZLİK (TDK)

Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk.

Gereksizlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEREKSİZ Nedir?


1 . Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz.
2 . zarf Boş yere.

LÜZUM Nedir?

Gerek, gereklik, gereklilik, icap: "Sizden saklamaya lüzum yok, dedi."- R. H. Karay.

LÜZUMSUZ Nedir?

Gereksiz: "Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı ki tıpkı bu merdiven gibi lüzumsuzdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

LÜZUMSUZLUK Nedir?

Gereksizlik.

E E G K K L R S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gereksizlik,

9 Harfli Kelimeler

Erksizlik,

8 Harfli Kelimeler

Erkeksiz, Ersizlik, Esriklik, Gelirsiz, Gereklik, Gereksiz, Sekizlik, Sergilik, Sirkelik,

7 Harfli Kelimeler

Eksikli, Ergilik, Eriklik, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Esirlik, Eskilik, Ezgisel, Eziklik, Gerekli, Gerilek, Gerilik, İkizler, Kesekli, Kesikli, Kesirli, Lekesiz, Reislik, Sekilik, Sekizer, Sekizli, Sezgili, Sirkeli,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Eriksi, Erksiz, Ezgili, Gerili, Gerzek, Gezlik, İskele, Kerkes, Keseli, Kilise, Riskli, Rizeli, Sekili, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ekler, Ekser, Eksik, Eksiz, Erkek, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzel, Esire, Eskil, Eskiz, Eslek, Esrik, Gelir, Gerek, Geriz, Gerze, Gizil, Gizli, İksir, İleri, İzlek, Kekre, Kelek, Keler, Keles, Kelik, Keres, Keriz, Kerki, Kesek, Kesel, Keser, Kesik, Kesir, Keski, Kesre, Kiler,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Elek, Elik, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Ezel, Ezgi, Ezik, Gele, Geri, Gezi, Grek, Gres, Gril, İkiz, İlgi, İlik, İlke, İris, İsli, Keke, Kele, Kere, Kese, Kile, Kils, Klik, Kriz, Leke, Lise, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gez, Giz, Gri, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kek, Kel, Ker, Kes, Kez, Kik, Kil, Kir, Lig, Lir, Sek, Sel, Ser, Sik, Siz, Ski, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Ge, İl, İs, İz, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.