GEREĞİNCE (TDK)

Gereği gibi, gereğine göre, gerektiği gibi, mucibince.

Gereğince kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi E . Başı G sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

MUCİBİNCE Nedir?

Gereğince.

C E E E G N R Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gereğince,

6 Harfli Kelimeler

Eğrice, Ergene, Erigen,

5 Harfli Kelimeler

Ceren, Ciğer, Ergen, Ergin, Geren, Giren,

4 Harfli Kelimeler

Ecir, Eğer, Eğin, Eğir, Eğri, Enir, Erce, Eren, Ergi, Erin, Gece, Gene, Geri, Gine, Gren, İğne, İnce, Nece, Neci, Nere, Nice, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Ece, Ege, Eğe, Erg, Gen, Gri,

2 Harfli Kelimeler

Ce, En, Er, Ge, İğ, İn, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.