GERDANİYE (TDK)

Klasik Türk müziğinde ince sol notasını andıran perde ve bir makam adı.

Gerdaniye kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E . Başı G sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

NOTA Nedir?


1 . Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret: "Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Muhtıra: "Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim."- Atatürk.

PERDE Nedir?


1 . Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü: "Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey: "Sinema perdesi. Karagöz perdesi."- .
3 . İki yeri birbirinden ayıran bölme: "Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . Seste pes perde: "Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı."- A. Mithat.
5 . mecaz Doğruyu görmeye engel olan şey: "Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi."- .
6 . hayvan bilimi Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar.
7 . müzik Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
8 . müzik Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
9 . tıp (***) Katarakt: "Gözlerine perde inmiş."- .
10 . tiyatro Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri: "Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti."- M. Ş. Esendal.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

A D E E G N R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gerdaniye,

7 Harfli Kelimeler

Yedigen, Yerinde,

6 Harfli Kelimeler

Ardiye, Dirgen, Edirne, Ergani, Erigen, Gerdan, Grandi, Yegane, Yerine,

5 Harfli Kelimeler

Anide, Daire, Deney, Denge, Dergi, Derin, Derya, Dinar, Diren, Direy, Diyar, Enayi, Ender, Erden, Ergen, Ergin, Gadir, Gayri, Geren, Gider, Giray, Giren, Grena, İdare, İrade, Nadir, Rende, Ringa, Yaren, Yegan, Yenge, Yengi, Yergi,

4 Harfli Kelimeler

Ayin, Ayni, Dair, Dane, Dang, Daye, Deni, Dere, Deri, Deyi, Dine, Diya, Diye, Dren, Eder, Edna, Enir, Eren, Ergi, Erin, Eyer, Gani, Gard, Gaye, Gayr, Geda, Gene, Geri, Gine, Gren, İade, İane, İare, İdea, Nere, Nida, Niye, Reye, Rina, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ani, Ari, Ayn, Dar, Din, Eda, Ede, Edi, Ege, Erg, Gar, Gen, Gri, İde, İye, Nar, Ney, Ray, Rey, Yad, Yan, Yar, Yen, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, Ay, De, En, Er, Ey, Ge, İn, Ne, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.