GERÇİ (TDK)

Her ne kadar ... ise de, vakıa: "Mahallen gerçi sakindir, sakindir ama civcivli de bir mahalledir."- S. F. Abasıyanık.

Gerçi kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİVCİVLİ Nedir?


1 . Civcivi olan.
2 . mecaz Gürültülü patırtılı, telaşlı: "Mahallem sakindir ama civcivli de bir mahalledir."- S. F. Abasıyanık.

GERÇİ Nedir?

Her ne kadar ... ise de, vakıa: "Mahallen gerçi sakindir, sakindir ama civcivli de bir mahalledir."- S. F. Abasıyanık.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

MAHAL Nedir?

Yer, yöre, °mevzi.

MAHALLE Nedir?


1 . Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri: "Mahallemizin bunca yıllık kasabı, bakkalı bir gece yok oldular."- N. Cumalı.
2 . Bu parçalarda oturan insanlarin tamamı.

SAKİ Nedir?

(İçkili toplantılarda) İçki dağıtan kimse.

SAKİN Nedir?


1 - Durgun, dingin: Sakin bir deniz .
2 - Sessiz.
3 - Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen.
4 - Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş.
5 - Bir yerde oturan.
6 - (Bir yerde) Oturan kimse, °sekene.

VAKIA Nedir?


1 . Olgu: "Bu bir vakıadır, inkâr edilemez."- .
2 . zarf (va:'kıa) Gerçi, her ne kadar ... ise de: "Vakıa, bunlardan bir kısmını unutmamıştım."- H. F. Ozansoy.

E G R Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Gerçi,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Ergi, Geri, İçre,

3 Harfli Kelimeler

Çir, Erg, Geç, Gri,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Er, Ge, İç, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.