GERÇEKLEŞTİRME (TDK)

Gerçekleştirmek işi, realizasyon: "Birtakım teşebbüslerini gerçekleştirmesi yolunda onu bir alet gibi kullanıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Gerçekleştirme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E . Başı G sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKLEŞTİRME Nedir?

Gerçekleştirmek işi, realizasyon: "Birtakım teşebbüslerini gerçekleştirmesi yolunda onu bir alet gibi kullanıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

GERÇEKLEŞTİRMEK Nedir?

Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

TEŞEBBÜS Nedir?

Girişim, girişme: "Devlet konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler."- Anayasa.

E E E E G K L M R R T Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Keçeleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Geçerletmek, Gerçekleşme,

10 Harfli Kelimeler

Çeşitlemek, Çeteleşmek, Ekleştirme, Eleştirmek, Eterleşmek, Geçerlemek, Geçerletme, Gerçekleme, Gerektirme, Geriletmek, Kireçleşme, Şeritlemek,

9 Harfli Kelimeler

Çeşitleme, Çeteleşme, Eleştirme, Ertelemek, Eşitlemek, Eterlemek, Eterleşme, Etkileşme, Geçerleme, Geçirtmek, Gerekçeli, Gerilemek, Geriletme, İçerlemek, Keçeleşme, Keçileşme, Kerteleme, Kireçleme, Şekerleme, Şeritleme, Tekerleme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Çektirme, Çelişmek, Çitlemek, Eleşkirt, Ergitmek, Erteleme, Eşelemek, Eşitleme, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Geçerlik, Geçilmek, Geçirmek, Geçirtme, Geçişmek, Geçmelik, Gelişmek, Gerçekli, Gerçekte, Gerileme, Gerilmek, Getirmek, İçerleme, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Keçeleme, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Reçeteli, Şeritler, Şirretçe, Tekleşme, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekirge, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çelişme, Çilekeş, Çilemek, Çitleme, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Ergimek, Ergitme, Erişmek, Eritmek, Eşeleme, Eşilmek, Eşlemek, Eştirme, Geçerli, Geçilme, Geçirme, Geçişme, Geçmeli, Gelişme, Gemerek, Gerekçe, Gerekli, Gerekme, Gerelti, Gerilek, Gerilme, Getirme, İçerlek, İçermek, İçmeler, İletmek,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çerkeş, Çermik, Çetele, Çileme, Çitmek, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elekçi, Elemek, Elemge, Eletme, Emekçi, Emekli, Ergime, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Eşekçe, Eşekçi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkime, Geçeli, Geçmek, Geçmiş, Geleme, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, Gerçek, Germek,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çemiş, Çerge, Çeşit, Çeşme, Çilek, Çimek, Çitme, Eklem, Ekler, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etçik, Etçil, Etlik, Etmek, Geçek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çete, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etçi, Etek, Eter,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çit, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Geç, Gem, Gri, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Meç, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ge, İç, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.