Gerçeküstücülük

  1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
    • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Gerçeküstücülük kelimesi baş harfi g son harfi k olan bir kelime.Başında g sonunda k olan kelimenin birinci harfi g , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ç , beşinci harfi e , altıncı harfi k , yedinci harfi ü , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ü , onbirinci harfi c , onikinci harfi ü , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ü , onbeşinci harfi k . Başı g sonu k olan 15 harfli kelime.