GERÇEKÜSTÜCÜ (TDK)


1 . Gerçeküstücülükten yana olan, sürrealist.
2 . Gerçeküstücülükle ilgili olan (görüş, eser vb.), sürrealist.

Gerçeküstücü kelimesi baş harfi G son harfi Ü olan bir kelime. Başında G sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi C , onikinci harfi Ü . Başı G sonu Ü olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKÜSTÜ Nedir?

Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite.

GERÇEKÜSTÜCÜ Nedir?


1 . Gerçeküstücülükten yana olan, sürrealist.
2 . Gerçeküstücülükle ilgili olan (görüş, eser vb.), sürrealist.

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK Nedir?

Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm: "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir."- S. Hilav.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÜRRE Nedir?

Osmanlı padişahlarının her yıl Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanlar.

SÜRREALİST Nedir?

Gerçeküstücü.

C E E G K R S T Ç Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Gerçeküstücü,

10 Harfli Kelimeler

Gerçeküstü,

7 Harfli Kelimeler

Küstere, Türkücü, Üçteker,

6 Harfli Kelimeler

Ekstre, Gerçek, Grekçe, Kesret, Kürtçe, Sekter, Sürtük, Sürücü, Türkçe, Türkçü, Üreteç, Üsküre,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Ceset, Cüret, Çeker, Çerge, Çükür, Çürük, Ekser, Erkeç, Ester, Geçek, Geçer, Gereç, Gerek, Gücük, Gürcü, Keres, Kerte, Keser, Kesre, Kürsü, Sekte, Serçe, Seter, Setre, Streç, Süreç, Sürek, Sürgü, Sütçü, Sütre, Teker, Terek, Teres, Türkü, Ücret, Ütücü,

4 Harfli Kelimeler

Çete, Erce, Erek, Erke, Erte, Eser, Esre, Etek, Eter, Gece, Geçe, Getr, Grek, Gres, Güce, Gücü, Güre, Keçe, Kere, Kese, Kete, Küre, Kürt, Küsü, Rest, Sere, Sert, Skeç, Ster, Süet, Sürç, Süre, Sürü, Teke, Tere, Terk, Ters, Trük, Türe, Türk,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Çek, Çük, Ece, Ege, Eke, Ekü, Erg, Erk, Geç, Güç, Gür, Ker, Kes, Ket, Kür, Küs, Küt, Ret, Sek, Ser, Set, Süt, Tek, Ter, Tür, Üre, Üst, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, Er, Es, Et, Ge, Ke, Re, Se, Te, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.