GENLEŞTİRMEK (TDK)

Sıcaklığını yükselterek bir cismin yapısını ve birleşimini bozmadan hacmini, boyunu artırmak.

Genleştirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

ARTIRMA Nedir?


1 . Artırmak işi: "Para artırmaya önem veriyor."- .
2 . Açık artırma.

ARTIRMAK Nedir?


1 . Artmasını sağlamak, çoğaltmak.
2 . Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek.
3 . Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek.
4 . mecaz Herhangi bir davranışta ileri gitmek: "Sen edepsizliği adamakıllı artırdın."- .

BİRLEŞİM Nedir?


1 . Birleşme işi.
2 . Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.
3 . biyoloji Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi.

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

BOZMA Nedir?


1 . Bozmak işi.
2 . sıfat Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş: "Büyükçe bir ahırdan bozma sinema salonu hâlâ gübre kokuyordu."- E. Bener.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

E E E G K L M N R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Genleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Erginleşmek, Genişletmek, Genleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erginlemek, Erginleşme, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Genişlemek, Genişletme, Geriletmek, Girenlemek, Şeritlemek,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Eleştirme, Erginleme, Erinleşme, Erteleniş, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşme, Genişleme, Genleşmek, Gerilemek, Geriletme, Girenleme, İtelenmek, Kentleşme, Neşretmek, Netleşmek, Nitelemek, Şeneltmek, Şeritleme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Enikleme, Ergenlik, Ergitmek, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etkileme, Etlenmek, Gelinmek, Gelişmek, Genelmek, Genleşme, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, İnekleme, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, İtleşmek, Kemirgen, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Metrelik, Neşretme, Netleşme, Niteleme, Renkleme, Şenelmek, Şeneltme, Tekleşme, Terlemek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Engerek, Entegre, Ergimek, Ergitme, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Gelenek, Gelinme, Gelişme, Gemerek, Genelme, Genetik, Gerekli, Gerekme, Gerelti, Gerilek, Gerilme, Gerinme, Getirme, İlenmek, İletken,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemge, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enişte, Ergene, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etkime, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Germek, Germen, Girmek, Gitmek, İlenme, İletme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elgin, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Entel, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Genel, Geniş,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gen, Gri, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.