GENLEŞTİRİLMEK (TDK)

Genleştirmek eylemi yapılmak.

Genleştirilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı G sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

GENLEŞTİRMEK Nedir?

Sıcaklığını yükselterek bir cismin yapısını ve birleşimini bozmadan hacmini, boyunu artırmak.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E E G K L L M N R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Eleştirmenlik, Genişletilmek,

12 Harfli Kelimeler

Eleştirilmek, Genişletilme, Genleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Eleştirilme, Eleştirmeli, Erginleşmek, Geliştirmek, Genişletmek, Genleştirme, İşletmenlik, Kentlileşme, Ketengiller,

10 Harfli Kelimeler

Eklentiler, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erginlemek, Erginleşme, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Geliştirme, Genişlemek, Genişletme, Geriletmek, Getirilmek, Girenlemek, İlerletmek, İlgilenmek, İşkillenme, İşletilmek, Kilitlenme, Şekillenme, Şeritlemek, Teneşirlik, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Ekşitilme, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Erginleme, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erteleniş, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Gelenekli, Genişleme, Genleşmek, Gerilemek, Geriletme, Getirilme, Girenleme, İlerlemek, İlerletme, İletilmek, İletişmek, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme, İlkeleşme, İrileşmek, İşletilme, İtelenmek, Kentleşme, Kilermeni, Kilitleme, Kirişleme, Neşretmek, Netleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eleşkirt, Eleştiri, Ellenmek, Elleşmek, Elletmek, Enikleme, Ergenlik, Erginlik, Ergitmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlemeli, Eşlenmek, Eştirmek, Etkileme, Etlenmek, Gelinlik, Gelinmek, Gelişkin, Gelişmek, Genellik, Genelmek, Genişlik, Genleşme, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Girilmek, Girişken, Girişmek, Girmelik, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İlerleme, İletilme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Elitlik, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Elletme, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Engelli, Engerek, Enlilik, Entegre, Ergilik, Ergimek, Ergitme, Erillik, Erinlik, Erinmek, Erişkin, Erişmek, Eritmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşitlik, Eşkinli, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemge, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Emekli, Enemek, Enişte, Ergene, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etkili, Etkime, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Elgin, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Entel, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gen, Gri, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.