GENLEŞTİRİCİ (TDK)

Bir akışkanın bir kaba girişinde ya da çıkışında oluşan basıncı düşüren araç.

Genleştirici kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞ Nedir?


1 - Akmak eylemi ya da biçimi, akım, akıntı.
2 - Geçip gitme, sürüp gitme.

AKIŞKAN Nedir?

Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan (sıvı veya gaz), seyyal.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIŞ Nedir?


1 . Çıkma işi: "Çiğ patatesle patlıcanı düşününüz, sıcak külden çıkışına bakınız, ne leziz yemektir."- R. H. Karay.
2 . Bir yerden çıkmak için kullanılan yer.
3 . Yokuş.
4 . Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması.
5 . Mezuniyet, okul bitirme.
6 . Çıkış belgesi.
7 . mecaz Beklenilmeyen bir sırada yapılan sert konuşma.
8 . askerlik Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti.
9 . askerlik Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı.
10 . spor Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.

GİRİŞ Nedir?


1 . Girme işi: "Fakülteye her girişimde ilk selamlaştığım o olurdu."- H. Taner.
2 . Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre: "Evin girişi pek dar."- .
3 . edebiyat Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.
4 . Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm, girizgâh.
5 . Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser: "Dil bilimine giriş."- .
6 . müzik Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

C E E G L N R T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eleştirici,

9 Harfli Kelimeler

İnceletiş,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, İnceltiş,

7 Harfli Kelimeler

Eritici, Genelci, Gerelti, Geriliş, Geriniş, Getiriş, Giriliş, Girinti, Giritli, İlerici, İletici, İnceliş, İncitiş, İşlenti, Şeritli, Teneşir, Terilen,

6 Harfli Kelimeler

Cengel, Center, Elenti, Enişte, Enlice, Erigen, Erişte, Eriten, Eritiş, Etilen, Geleni, Gerici, Gerili, Getiri, Gineli, İleniş, İletiş, İlinti, İnilti, İnişli, İrinli, İrinti, İtiliş, Lenger, Lineer, Nereli, Neşeli, Neşter, Netice, Şergil, Şiirce, Şiirli, Tereci, Teşrii, Teşrin, Tirlin, Trişin,

5 Harfli Kelimeler

Ceren, Cinli, Cirit, Elgin, Engel, Entel, Erciş, Ergen, Ergin, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Genel, Geniş, Geren, Geriş, Giren, Giriş, İleri, İleti, İncil, İncir, İrice, İrite, İşret, İtici, Linet, Liret, Litre, Neler, Neşet, Neşir, Nicel, Nitel, Reşit, Şerit, Şilin, Şilte, Şirin,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ecir, Elci, Elit, Elti, Enir, Enli, Erce, Eren, Ergi, Eril, Erin, Eriş, Erte, Eşit, Eşli, Eten, Eter, Etil, Etli, Gece, Gele, Gene, Geri, Getr, Gine, Gişe, Gren, Gril, İlgi, İnce, İnci, İniş, İnti, İrin, İşli, İşte, İtiş,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Cin, Ece, Ege, Erg, Eti, Gen, Gri, İle, İni, İri, İti, Leş, Lig, Lir, Net, Niş, Ret, Şen, Şer, Şet, Şii, Tel, Ten, Ter, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İn, İş, İt, Le, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.