GENLEŞMEÖLÇER (TDK)

Isınan sıvıların görünür genleşme kat sayılarını belirleyen araç, dilatometre.

Genleşmeölçer kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ö , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ç , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı G sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BELİ Nedir?

Evet.

DİLATOMETRE Nedir?

Genleşmeölçer.

GENLEŞME Nedir?

Genleşmek işi.

GÖRÜNÜR Nedir?


1 . Görünen, gözle görülebilen.
2 . mecaz Belli, apaçık göze çarpan.

ISIN Nedir?

Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, °kalori.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

E E E E G L L M N R Ç Ö Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Genleşmeölçer,

10 Harfli Kelimeler

Çengelleme, Ergenleşme, Genelleşme,

9 Harfli Kelimeler

Çeneleşme, Engelleme, Geçerleme, Gençleşme, Genelleme,

8 Harfli Kelimeler

Çölleşme, Eşelenme, Geneleme, Genleşme, Göllenme, Gölleşme, Nemölçer,

7 Harfli Kelimeler

Ellenme, Elleşme, Eşeleme, Eşlenme, Genelme, Göçerme, Gölerme, Gölleme, Öçlenme, Ölçerme, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Çengel, Egemen, Elemge, Elenme, Elleme, Ergene, Eşleme, Geleme, Germen, Göçmen, Görele, Lenger, Önerge, Önerme, Önleme,

5 Harfli Kelimeler

Çelen, Çelme, Çemen, Çerge, Çeşme, Eleme, Eneme, Engel, Enlem, Ergen, Eşlem, Geçen, Geçer, Geçme, Gelen, Gelme, Gemre, Genel, Gereç, Geren, Germe, Göçer, Göçme, Gömeç, Görme, Meleş, Menşe, Neler, Nemçe, Ölçer, Ölçme, Önlem, Örgen, Reçel, Remel, Reşme, Şölen,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Elem, Emeç, Emel, Emen, Eren, Erme, Eşme, Geçe, Gele, Genç, Gene, Göle, Gönç, Göre, Gren, Leçe, Meşe, Nere, Neşe, Ölme, Önel, Önem, Ören, Örge, Örme, Reel, Röle, Şerç,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Ege, Erg, Geç, Gem, Gen, Göç, Göl, Gön, Leş, Meç, Men, Nem, Öge, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, En, Er, Eş, Ge, Le, Me, Ne, Öç, Ön, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.