GENİŞLETMEK (TDK)

Geniş duruma getirmek: "Türkler fetihten sonra İstanbul'u, eskisine nispetle çok genişlettiler."- Y. K. Beyatlı.

Genişletmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

FETİH Nedir?

Bir kent ya da ülkeyi savaşarak alma.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

NİSPETLE Nedir?

Nispeten: "Bu üçüncü gidişimde Erzurum'u bir öncekine nispetle daha çok toparlanmış, gelişmiş buldum."- A. H. Tanpınar.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

E E E G K L M N T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Genişletmek,

10 Harfli Kelimeler

Eşitlenmek, Etkinleşme, Genişlemek, Genişletme,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşme, Genişleme, Genleşmek, İtelenmek, Kentleşme, Netleşmek, Nitelemek, Şeneltmek,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Eşitleme, Eşlenmek, Etkileme, Etlenmek, Gelinmek, Gelişmek, Genelmek, Genleşme, İnekleme, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, İtleşmek, Netleşme, Niteleme, Şenelmek, Şeneltme, Tekleşme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Element, Elenmek, Eletmek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eteneli, Etlenme, Gelenek, Gelinme, Gelişme, Genelme, Genetik, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İşetmek, İşlemek, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, Kenetli, Keşleme, Kişneme, Menekşe, Menşeli, Menteşe, Meşelik, Metelik,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemge, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enişte, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etkime, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Gitmek, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İşemek, İşetme, İşleme, İtenek, Keleme, Kelime, Kement, Kengel, Kentli, Meleke, Melike, Neşeli,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elgin, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Entel, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Gelen, Gelin, Geliş, Gelme, Genel, Geniş, Gitme, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, İtmek, Kelem, Keleş, Kenet, Keşen, Keten,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Gele, Gemi, Gene, Gine, Gişe, İken,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Eti, Gem, Gen, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Leş, Lig, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şet, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.