GENİŞLETİLMEK (TDK)

Genişletme işi yapılmak.

Genişletilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı G sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENİŞLETME Nedir?


1 . Genişletmek işi.
2 . edebiyat Bir konuyu, ayrıntılarını katarak geliştirme.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E E G K L L M N T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Genişletilmek,

12 Harfli Kelimeler

Genişletilme,

11 Harfli Kelimeler

Genişletmek, İşletmenlik, Kentlileşme,

10 Harfli Kelimeler

Eşitlenmek, Etkinleşme, Genişlemek, Genişletme, İlgilenmek, İşkillenme, İşletilmek, Kilitlenme, Şekillenme, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Ekşitilme, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Gelenekli, Genişleme, Genleşmek, İletilmek, İletişmek, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme, İlkeleşme, İşletilme, İtelenmek, Kentleşme, Kilitleme, Netleşmek, Nikelleme, Nitelemek, Şeneltmek, Şinikleme, Tellenmek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Ellenmek, Elleşmek, Elletmek, Enikleme, Eşitleme, Eşlemeli, Eşlenmek, Etkileme, Etlenmek, Gelinlik, Gelinmek, Gelişkin, Gelişmek, Genellik, Genelmek, Genişlik, Genleşme, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İletilme, İletişme, İlgileme, İlikleme, İnekleme, İnletmek, İşlemeli, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, İtleşmek, Kelleşme, Nemlilik, Netleşme, Niteleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Elitlik, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Elletme, Eltilik, Engelli, Enlilik, Eşilmek, Eşinmek, Eşitlik, Eşkinli, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eteneli, Etlenme, Gelenek, Gelinme, Gelişim, Gelişme, Gemilik, Genelme, Genetik, İkileme, İlenmek, İletken, İletmek, İlişken, İlişmek,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemge, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Emekli, Enemek, Enişte, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etkili, Etkime, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Gineli, Gitmek, İkilem, İleniş, İlenme, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlinek, İlişme, İlkten,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Eleme, Elgin, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Entel, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Gelen, Gelin, Geliş, Gelme, Genel, Geniş, Gitme, İklim, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Gele, Gemi, Gene, Gine, Gişe,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Eti, Gem, Gen, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Kem, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Leş, Lig, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.