GENİŞLETİCİ (TDK)

Genişletmeye yarayan.

Genişletici kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

GENİŞLETME Nedir?


1 . Genişletmek işi.
2 . edebiyat Bir konuyu, ayrıntılarını katarak geliştirme.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

C E E G L N T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İnceletiş,

8 Harfli Kelimeler

İnceltiş,

7 Harfli Kelimeler

Genelci, İletici, İnceliş, İncitiş, İşlenti,

6 Harfli Kelimeler

Cengel, Elenti, Enişte, Enlice, Etilen, Geleni, Gineli, İleniş, İletiş, İlinti, İnilti, İnişli, İtiliş, Neşeli, Netice,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Elgin, Engel, Entel, Gelen, Gelin, Geliş, Genel, Geniş, İleti, İncil, İtici, Linet, Neşet, Nicel, Nitel, Şilin, Şilte, Tecil, Telin, Tenge, Teşci, Teşne,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Elci, Elit, Elti, Enli, Eşit, Eşli, Eten, Etil, Etli, Gece, Gele, Gene, Gine, Gişe, İlgi, İnce, İnci, İniş, İnti, İşli, İşte, İtiş, Lice, Liet, Nece, Neci, Neşe, Nice, Nite, Şeci, Şeni, Şile, Şilt, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Ece, Ege, Eti, Gen, İle, İni, İti, Leş, Lig, Net, Niş, Şen, Şet, Şii, Tel, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Eş, Et, Ge, İl, İn, İş, İt, Le, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.