GENERALLİK (TDK)


1 . General olma durumu.
2 . General rütbesi.
3 . Generalin görevi veya makamı.

Generallik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GENE Nedir?

Yine.

GENERAL Nedir?

Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

RÜTBE Nedir?


1 . Mertebe, derece, paye.
2 . Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki: "Ben de nişancı taburunun subaylarını rütbeleriyle, isimleriyle bilirdim."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A E E G K L L N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Generallik,

8 Harfli Kelimeler

Ergenlik, Genellik,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Engelli, General, Gerekli, Gerilek, Gerilla, İlerlek, Nargile,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Arkeen, Ergani, Erigen, Galeri, Geleni, Genlik, Kareli, Karine, Kengel, Kenger, Lekeli, Lenger, Lineer, Nereli, Reglan, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Alkil, Anele, Ekler, Ekran, Elgin, Ellik, Engel, Ergen, Ergin, Erika, Erkan, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Gaile, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Gerek, Geren, Giren, Grena, İlkel, İnkar, Kagir, Karne, Karni, Keler, Kelle, Kelli, Kenar, Kiler, Lakin, Legal, Liken, Nakil,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akil, Akli, Akne, Alil, Ekin, Ekli, Elan, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erin, Erke, Gale, Gali, Gani, Gark, Gele, Gene, Geri, Gine, Grek, Gren, Gril, İane, İare, İken, İkna, İlan, İlga,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ali, Ani, Ari, Ark, Ege, Eke, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gen, Gri, İka, İla, İle, İlk, Kal, Kan, Kar, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Lak, Lal, Lan, Lig, Lir, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Ek, El, En, Er, Ge, İl, İn, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.