GENELLEŞTİRMEK (TDK)

Genel duruma getirmek.

Genelleştirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı G sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

E E E E G K L L M N R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Genelleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Genelleştirme, Menekşegiller,

12 Harfli Kelimeler

Genleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Engelletmek, Ergenleşmek, Erginleşmek, Genelleşmek, Genişletmek, Genleştirme, Kentlileşme, Ketengiller, Neşterlemek,

10 Harfli Kelimeler

Eklentiler, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Engellemek, Engelletme, Ergenleşme, Erginlemek, Erginleşme, Erinleşmek, Ertelenmek, Eşitlenmek, Eteneliler, Eterleşmek, Etkinleşme, Genellemek, Genelleşme, Genişlemek, Genişletme, Geriletmek, Girenlemek, İlerletmek, Neşterleme, Şekerlenme, Şekillenme, Şeritlemek, Tekelleşme, Tekerlenme,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Eleştirel, Eleştirme, Engelleme, Erginleme, Erinleşme, Ertelemek, Erteleniş, Ertelenme, Eşelenmek, Eşitlemek, Eşitlenme, Eterlemek, Eterleşme, Etkilenme, Etkileşme, Gelenekli, Genelleme, Genişleme, Genleşmek, Gerilemek, Geriletme, Girenleme, İlerlemek, İlerletme, İlkeleşme, İtelenmek, Kenetleme, Kentleşme, Kerteleme, Lekelenme, Lekeletme, Neşretmek, Netleşmek, Nikelleme, Nitelemek, Şekerleme, Şeneltmek, Şeritleme, Tekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Elekleme, Eleşkirt, Ellenmek, Elleşmek, Elletmek, Enikleme, Ergenlik, Ergitmek, Erteleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşitleme, Eşlemeli, Eşlenmek, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Etlenmek, Gelinmek, Gelişmek, Geneleme, Genellik, Genelmek, Genleşme, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, İlerleme, İnekleme, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Elletme, Ellişer, Engelli, Engerek, Entegre, Ergimek, Ergitme, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Ermenek, Eşeleme, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Gelenek, Gelinme, Gelişme, Gemerek, Genelme, Genetik, Gerekli,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemge, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Emekli, Enemek, Enişte, Ergene, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etkime, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Germek, Germen, Girmek, Gitmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elgin, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Entel, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Genel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gen, Gri, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.