GENÇLEŞTİRİLMEK (TDK)

Gençleştirme işi yapılmak.

Gençleştirilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı G sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E E G K L L M N R T Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek,

14 Harfli Kelimeler

Gençleştirilme,

13 Harfli Kelimeler

Çelikleştirme, Eleştirmenlik, Gençleştirmek, Genişletilmek,

12 Harfli Kelimeler

Eleştirilmek, Gençleştirme, Genişletilme, Genleştirmek, İlginçleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Çeşitlenmek, Çetinleşmek, Çirişlenmek, Çirkinleşme, Eleştirilme, Eleştirmeli, Erginleşmek, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Geliştirmek, Genişletmek, Genleştirme, İlginçleşme, İşletmenlik, Kentlileşme, Ketengiller,

10 Harfli Kelimeler

Çekiştirme, Çektirilme, Çelikleşme, Çelmeleniş, Çentikleme, Çeşitlemek, Çeşitlenme, Çeşnilemek, Çetinleşme, Çirişlemek, Çirişlenme, Çitilenmek, Eklentiler, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erginlemek, Erginleşme, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Geçerlilik, Geçinilmek, Geçirilmek, Geçirtilme, Geçiştirme, Geliştirme, Gençleşmek, Genişlemek, Genişletme, Geriletmek, Getirilmek, Girenlemek, İçtenlikle, İlerletmek, İlgilenmek, İşkillenme, İşletilmek, Kilitlenme, Kireçlenme,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Çekişilme, Çekişmeli, Çelikleme, Çelişmeli, Çenilemek, Çentilmek, Çeşitleme, Çeşnileme, Çillenmek, Çirişleme, Çitilemek, Çitilenme, Egemenlik, Ekşitilme, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Erginleme, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erteleniş, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Geçinilme, Geçirilme, Geçirtmek, Gelenekçi, Gelenekli, Gençleşme, Genişleme, Genleşmek, Gerçekten, Gerekçeli, Gerilemek,

8 Harfli Kelimeler

Çektiriş, Çektirme, Çelişken, Çelişmek, Çeltikli, Çemişlik, Çemkiriş, Çengelli, Çengilik, Çenileme, Çentikli, Çentilme, Çeşnilik, Çetinlik, Çillenme, Çimenlik, Çimleniş, Çitileme, Çitilmek, Çitişmek, Çitlemek, Eklemeli, Eleşkirt, Eleştiri, Ellenmek, Elleşmek, Elletmek, Enikleme, Ergenlik, Erginlik, Ergitmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlemeli, Eşlenmek, Eştirmek, Etçiller, Etkileme,

7 Harfli Kelimeler

Çekiliş, Çekilme, Çekimli, Çekiniş, Çekinme, Çekinti, Çekirge, Çekişli, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çektiri, Çelikli, Çelimli, Çelişik, Çelişki, Çelişme, Çemenli, Çenekli, Çenetli, Çentmek, Çeşitli, Çeşnili, Çilekeş, Çilekli, Çilemek, Çilenti, Çimenli, Çitilme, Çitişme, Çitleme, Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Elçekli, Elçilik,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çeneli, Çengel, Çentik, Çentme, Çerkeş, Çermik, Çetele, Çileli, Çileme, Çirkin, Çitmek, Çitmik, Egemen, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elekçi, Elemek, Elemge, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Emekçi, Emekli, Enemek, Enişte, Ergene, Ergime, Erigen, Erimek,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çemiş, Çenek, Çenet, Çengi, Çerge, Çeşit, Çeşme, Çeşni, Çetin, Çilek, Çilli, Çimek, Çimen, Çinli, Çiriş, Çişik, Çiten, Çitme, Ekili, Eklem, Ekler, Elçek, Elçim, Eleme, Elgin, Ellik, Elmek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çete, Çile, Çine, Çini, Çiti, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çit, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Geç, Gem, Gen, Gri, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Meç, Men, Met,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İç, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.