Gençleştirilmek

  1. [nsz] Gençleştirme işi yapılmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Gençleştirilmek kelimesi baş harfi g son harfi k olan bir kelime.Başında g sonunda k olan kelimenin birinci harfi g , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi ç , beşinci harfi l , altıncı harfi e , yedinci harfi ş , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi r , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı g sonu k olan 15 harfli kelime.