GELİŞTİRİLMEK (TDK)

Geliştirme işi yapılmak.

Geliştirilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı G sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİŞTİRME Nedir?

Geliştirmek işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E G K L L M R T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Geliştirilmek,

12 Harfli Kelimeler

Geliştirilme,

11 Harfli Kelimeler

Etkileşimli, Geliştirmek,

10 Harfli Kelimeler

Geliştirim, Geliştirme, Getirilmek, Girişilmek, İliştirmek, İşletilmek, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, Gerilimli, Getirilme, Getirimli, Girişilme, İletilmek, İletişmek, İlgilemek, İlişilmek, İliştirme, İrileşmek, İşitilmek, İşletilme, Kilitleme, Kiremitli, Kirişleme, Mililitre,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Ergitmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, Gelişmek, Gerilmek, Getirmek, Girilmek, Girimlik, Girişlik, Girişmek, Girmelik, İkilemli, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İkitelli, İletiliş, İletilme, İletişim, İletişme, İlgileme, İlikleme, İlişilme, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İtleşmek, Kertilme, Kirletme, Litrelik, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ekşitme, Ektirme, Elitlik, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Ergilik, Ergimek, Ergitme, Erillik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Gelirli, Gelişim, Gelişme, Gemilik, Gerekli, Gerelti, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Geriliş, Gerilme, Getirim, Getiriş, Getirme, Giriliş, Girilme, Girişik, Girişim, Girişme, Giritli, İkileme, İlerlek, İletmek, İlişmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elemli, Emekli, Ergime, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, Gelmek, Gemlik, Gerili, Germek, Getiri, Girmek, Gitmek, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlgili, İlikli, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İmgeli, İrilik, İşemek, İşetme, İşitim, İşitme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerek, Gerim, Geriş, Germe, Girim, Giriş, Girme, Gitme, İkili, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Gele,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gri, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.