GELİŞTİRİCİ (TDK)

Geliştirme özelliği olan.

Geliştirici kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİŞTİRME Nedir?

Geliştirmek işi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

C E G L R T İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Geliştirici,

7 Harfli Kelimeler

Eritici, Geriliş, Getiriş, Giriliş, Giritli, İlerici, İletici, Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Eritiş, Gerici, Gerili, Getiri, İletiş, İtiliş, Şergil, Şiirce, Şiirli, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Cirit, Erciş, Gelir, Geliş, Geriş, Giriş, İleri, İleti, İrice, İrite, İşret, İtici, Liret, Litre, Reşit, Şerit, Şilte, Tecil, Terli, Teşci, Teşri, Tirle, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecir, Elci, Elit, Elti, Ergi, Eril, Eriş, Eşit, Eşli, Etil, Etli, Geri, Getr, Gişe, Gril, İlgi, İşli, İşte, İtiş, Lice, Liet, Şeci, Şeri, Şiir, Şile, Şilt, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Erg, Eti, Gri, İle, İri, İti, Leş, Lig, Lir, Ret, Şer, Şet, Şii, Tel, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Er, Eş, Et, Ge, İl, İş, İt, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.