GELENEKÇİ (TDK)

Geleneklere bağlı kimse, ananeci.

Gelenekçi kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANANE Nedir?

Gelenek: "Böyle ufak kasabalarda öteden beri aristokratik bir anane vardı."- E. E. Talu.

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GELENEK Nedir?

Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon: "Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır."- N. Ataç.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

E E E G K L N Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gelenekçi,

7 Harfli Kelimeler

Çenekli, Geçenek, Gelenek, Gençlik,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çeneli, Çengel, Elekçi, Geçeli, Geçkin, Geleni, Genlik, Keçeli, Kengel,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çenek, Çengi, Çilek, Elçek, Elgin, Engel, Geçek, Geçen, Gelen, Gelin, Genel, İlenç, İlgeç, Leçek, Liken, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Ekin, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Enek, Enik, Enli, Geçe, Gele, Genç, Gene, Gine, İçel, İken, İlçe, İlke, İneç, İnek, Keçe, Keçi, Kele, Kene, Kile, Leçe, Leke, Linç, Link,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Ege, Eke, Elk, Geç, Gen, İle, İlk, İnç, Kel, Kil, Kin, Lig,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Ge, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.