GEDİKLİ (TDK)


1 . Gediği olan.
2 . Müdavim: "Neyse gel git, evin gediklilerinden olduk."- A. İlhan.
3 . isim, eskimiş, askerlik Astsubay: "Gedikli üstçavuşun Görçe'den Florina ile bağlantı kurması kolay olmadı."- N. Cumalı.

Gedikli kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

ASTSUBAY Nedir?

Silahlı Kuvvetler Yasası'na göre astsubay meslek yüksekokullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker, gedikli.

BAĞLANTI Nedir?


1 . İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak: "Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi."- .
2 . İki şey arasında ilişki sağlayan bağ: "Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir."- F. R. Atay.
3 . Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

EVİN Nedir?


1 . Bir şeyin içindeki öz, lüp.
2 . Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü, habbe.

FLOR Nedir?

Atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,26
5 olan, kokusu ozonu andıran, yeşilimtırak sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementi olan basit element (simgesi F).

FLORİ Nedir?

Altın para.

FLORİN Nedir?

Hollanda para birimi, gulden.

GEDİK Nedir?


1 . Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne: "Kalenin gedikleri / Şekerdir yedikleri"- Halk türküsü.
2 . Dağ geçidi.
3 . mecaz Boşluk, eksiklik: "... kanunların gediğinden alabildiğine yararlanıp küpünü doldurmuş bir açıkgözdü."- H. Taner.
4 . mecaz Güçlük, güç durum: "Gedikten kurtulmak."- .
5 . askerlik Yarma saldırısında düşman mevzilerinde açılan yer.
6 . tarih Bir işi yapmak, bir şeyden yararlanmak yolunda verilen hak, imtiyaz.
7 . eskimiş Eksik dişli.

GEDİKLİ Nedir?


1 . Gediği olan.
2 . Müdavim: "Neyse gel git, evin gediklilerinden olduk."- A. İlhan.
3 . isim, eskimiş, askerlik Astsubay: "Gedikli üstçavuşun Görçe'den Florina ile bağlantı kurması kolay olmadı."- N. Cumalı.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KOLAY Nedir?


1 . Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı: "Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . isim Kolaylık: "İşin kolayını buldum."- .
3 . zarf Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe: "Yolu bulmak kolay oldu."- Halikarnas Balıkçısı.

KURMA Nedir?


1 . Kurmak işi.
2 . sıfat Prefabrik: "Kurma ev."- .

MÜDAVİ Nedir?

Hastaya bakan (kimse).

MÜDAVİM Nedir?


1 . Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli: "Her kanepenin önünde ayrı ayrı durarak parkta müdavimleri selamlarlar."- R. N. Güntekin.
2 . Bir işle olan ilgisini sürdürüp götüren (kimse), gedikli.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÜSTÇAVUŞ Nedir?

Orduda astsubaylığın ikinci aşaması olan, çavuşla başçavuş arasındaki görevli.

D E G K L İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gedikli,

6 Harfli Kelimeler

Edilgi, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Dikel, Dilek, Ekili, Gedik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Edik, Ekli, Elik, Gidi, İdil, İlgi, İlik, İlke, Kedi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Edi, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kil, Lig,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Ge, İl, Ke, Ki, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.