GECİKTİRMEK (TDK)

Gecikmesine sebep olmak, tehir etmek.

Geciktirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi C , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GECİKME Nedir?

Gecikmek işi, teehhür, rötar: "Zaten gecikmemin sebebi evi aramak oldu."- P. Safa.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

TEHİR Nedir?


1 . Sonraya bırakma, erteleme.
2 . Geciktirme.

C E E G K K M R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Geciktirmek,

10 Harfli Kelimeler

Geciktirme,

8 Harfli Kelimeler

Ektirmek, Ergitmek, Gecikmek, Getirmek, Kemircik, Tekercik,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Emircik, Ergimek, Ergitme, Eritmek, Etkimek, Gecikme, Getirim, Getirme, Kertmek, Kiremit,

6 Harfli Kelimeler

Ergime, Erimek, Eritme, Etkime, Geceki, Gemici, Gerici, Germek, Getiri, Girmek, Gitmek, İkitek, İmgeci, İrkmek, Kerime, Kertik, Kertme, Kirkit, Kriket, Kritik, Mercek, Mertek, Metrik, Ritmik, Tereci, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cemre, Cimri, Cirim, Cirit, Ekici, Ekmek, Emcek, Emcik, Emici, Ercik, Erime, Erkek, Ermek, Etmek, Gemre, Gerek, Gerim, Germe, Girim, Girme, Gitme, İmece, İrice, İrite, İrkme, İrmik, İtmek, Kekre, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti, Mekik, Merci, Merek,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Ecir, Ekim, Ekme, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Erce, Erek, Ergi, Erik, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etki, Etme, Gece, Gemi, Geri, Getr, Grek, İmge, İtki, İtme, Keke, Keme, Kere, Kete, Kimi, Krem, Meke, Meri, Mert, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cim, Ece, Ege, Eke, Erg, Erk, Eti, Gem, Gri, İki, İri, İti, Kek, Kem, Ker, Ket, Kik, Kim, Kir, Kit, Met, Mir, Mit, Ret, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Em, Er, Et, Ge, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.