GECİKTİRİCİ (TDK)

Bir olayın, bir şeyin geçikmesine neden olan.

Geciktirici kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi C , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

C C E G K R T İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eritici,

6 Harfli Kelimeler

Gerici, Getiri,

5 Harfli Kelimeler

Cicik, Cirit, Ekici, Ercik, İkici, İrice, İrite, İtici, Kerti, Tekir, Terki,

4 Harfli Kelimeler

Cici, Ecir, Ekti, Ergi, Erik, Etik, Etki, Geri, Getr, Grek, İtki, Terk, Tike, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Erg, Erk, Eti, Gri, İki, İri, İti, Ker, Ket, Kir, Kit, Ret, Tek, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Er, Et, Ge, İt, Ke, Ki, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.