GECİKMELİ (TDK)

Gecikmesi olan, tehirli, rötarlı.

Gecikmeli kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi C , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GECİKME Nedir?

Gecikmek işi, teehhür, rötar: "Zaten gecikmemin sebebi evi aramak oldu."- P. Safa.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RÖTAR Nedir?

Gecikme: "Küçük bir rötarımız olduğu için Diyarbakır'a ancak saat bire doğru varıyoruz."- R. N. Güntekin.

RÖTARLI Nedir?

Gecikmeli, tehirli.

TEHİ Nedir?

Boş: "Vallahi rüyasını görmüştüm, geçen gece, tenha, tehi bir yoldaymışız."- H. Taner.

TEHİR Nedir?


1 . Sonraya bırakma, erteleme.
2 . Geciktirme.

TEHİRLİ Nedir?


1 . Geciktirilmiş.
2 . Ertelenmiş.
3 . Gecikmeli, rötarlı: "Bu Diyarbakır postası hep tehirlidir."- S. F. Abasıyanık.
4 . zarf Gecikmiş bir biçimde: "Tren tehirli geldi."- .

C E E G K L M İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gecikilme, Gecikmeli,

7 Harfli Kelimeler

Gecelik, Gecikme, Gemilik, İkileme,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Emekli, Geceki, Gelmek, Gemici, Gemlik, İkilem, İlkeci, İmgeci, İmgeli, Keleci, Kelime, Lekeci, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Gelme, İklim, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, Kelem, Kilim, Melce, Melek, Melik,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ekim, Ekli, Ekme, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Gece, Gele, Gemi, İlgi, İlik, İlim, İlke, İlme, İmge, Kele, Keme, Kile, Kimi, Leke, Lice, Lime, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ece, Ege, Eke, Elk, Gem, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Lig, Lim, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Ge, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.