GECİKİŞ (TDK)

Gecikmek eylemi ya da biçimi.

Gecikiş kelimesi baş harfi G son harfi Ş olan bir kelime. Başında G sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi C , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş . Başı G sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

GECİKMEK Nedir?


1 . Geç kalmak, herhangi bir işi kararlaştırılan zamandan sonra yapmak: "Tepeden tırnağa çamura, toza batmış, dize kadar çemrek kalabalığı görenler, bunda bir iş, mühim bir iş olduğunu anlamakta gecikmediler."- Y. Kemal.
2 . Bir taşıt zamanında kalkamamak veya zamanında varamamak.

C E G K İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Ekici,

4 Harfli Kelimeler

Ekşi, Eşik, Gişe, Kişi, Şeci, Şike,

3 Harfli Kelimeler

İki, Keş, Şek, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Eş, Ge, İş, Ke, Ki, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.