Gecekondulaşmak

  1. [nsz] Gecekondu sayısı çoğalmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Gecekondulaşmak kelimesi baş harfi g son harfi k olan bir kelime.Başında g sonunda k olan kelimenin birinci harfi g , ikinci harfi e , üçüncü harfi c , dördüncü harfi e , beşinci harfi k , altıncı harfi o , yedinci harfi n , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı g sonu k olan 15 harfli kelime.