GEBREOTUGİLLER (TDK)

İkiçeneklilerden, örneği gebreotu olan bir bitki familyası.

Gebreotugiller kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi B , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı G sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GEBREOTU Nedir?

Gebreotugiller familyasının, çalıya benzer örnek bitkisi, kebere (Capparis).

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

B E E E G G L L O R R T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gelibolu, İlelebet, Tirebolu,

7 Harfli Kelimeler

Belgeli, Bitelge, Gelberi, Gerelti, Teberli, Teberru,

6 Harfli Kelimeler

Belgit, Bereli, Billur, Birler, Bitler, Ebruli, Etobur, Gelgel, Gelgit, Gerger, Gurbet, Libero, Reiber, Turgor,

5 Harfli Kelimeler

Belge, Belgi, Belit, Belli, Beril, Berri, Beter, Bilet, Bilge, Birer, Ebeli, Eglog, Elbet, Gebre, Gelir, Geoit, Gergi, Goril, Grogi, Gulet, İbret, İllet, Libre, Liret, Litre, Lobut, Rotil, Ruble, Rulet, Teber, Telli, Teori, Terbi, Terli, Tirle, Torul, Turbo,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Beti, Bile, Bolu, Boru, Brit, Ebet, Ebru, Elit, Elli, Elti, Ergi, Eril, Erte, Eter, Etil, Etli, Etol, Gebe, Gele, Geri, Getr, Gril, İbre, İglu, İlle, Liet, Lobi, Lort, Luti, Lutr, Obur, Olgu, Oltu, Olur, Otel, Otlu, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bir, Bit, Bol, Bor, Bot, Bre, Bul, But, Ebe, Ege, Ego, Erg, Eti, Gol, Gri, Gut, İle, Leb, Lig, Lir, Lor, Lot, Ole, Org, Ret, Rol, Rot, Tel, Ter, Tol, Tor, Tul, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, El, Er, Et, Ge, İl, İt, Le, Ol, Ot, Re, Te, Ti, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.