GEÇMİŞLERİ (TDK)

birinin ölmüş anası, babası ve dedeleri.

Geçmişleri kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BABA Nedir?


1 . Çocuğu olmuş erkek, peder.
2 . Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek: "Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türktür."- Anayasa.
3 . Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme.
4 . Çatı merteği.
5 . Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse: "Atatürk Türk milletinin babasıdır."- .
6 . mecaz Anlayışlı, iyi huylu erkek.
7 . mecaz Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı.
8 . mecaz Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse.
9 . mecaz Ata: "Asya'daki babalarımızdan miras kalan millî şiirimizin manzum şekillerinde..."- Y. K. Beyatlı.
10 . sıfat, argo Çok kaliteli, üstün nitelikli. 1
1 . eskimiş Tarikatların bazısında tekke büyüğü: "Bektaşi babası."- . 1
2 . eskimiş Bu gibi kimselere verilen unvan: "Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas."- . 1
3 . denizcilik Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. 1
4 . mimarlık Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DEDE Nedir?


1 . Torunu olan erkek, büyük baba, büyük peder: "Dedenin kabri yanında bir çukur kazılmış."- Y. Z. Ortaç.
2 . Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri.
3 . Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan.
4 . ünlem, teklifsiz konuşmada Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

ÖLMÜŞ Nedir?


1 - Ölen, ölü olan.
2 - Geçmişte ölen kimse.

E E G L M R Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çirişleme, Geçirilme,

8 Harfli Kelimeler

Erişilme, Geçmişli, İrileşme,

7 Harfli Kelimeler

Çelişme, Geçerli, Geçiliş, Geçilme, Geçimli, Geçirim, Geçiriş, Geçirme, Geçişim, Geçişli, Geçişme, Geçmeli, Gelişim, Gelişme, Gerilim, Geriliş, Gerilme, Girilme, Girişme, İçmeler,

6 Harfli Kelimeler

Çileme, Ergime, Erişim, Erişme, Eşilme, Geçeli, Geçmiş, Gelmiç, Gerili, İçerme, İçilme, İçirme, İlişme, İmgeli, İşleme, Şergil,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çelim, Çelme, Çemiş, Çerge, Çeşme, Çiriş, Elçim, Erime, Ermiş, Eşlem, Geçer, Geçim, Geçiş, Geçme, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerçi, Gereç, Gerim, Geriş, Germe, Girim, Giriş, Girme, İçeri, İçlem, İleri, İlgeç, İmleç, İşeme, İşlem, Meleş, Meriç, Miçel, Reçel, Remel, Remil,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çile, Elçi, Elem, Elim, Emeç, Emel, Emir, Emiş, Ergi, Eril, Erim, Eriş, Erme, Eşli, Eşme, Geçe, Gele, Gemi, Geri, Gişe, Gril, İçel, İçim, İçiş, İçli, İçme, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlim, İlme, İmge, İşçi, İşli, Leçe, Lime, Meri, Meşe,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çir, Çiş, Ege, Erg, Geç, Gem, Gri, İle, İri, Leş, Lig, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Er, Eş, Ge, İç, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.