GEÇMİŞÇİLİK (TDK)

Sanatta geçmişin değerlerine ve geleneğe bağlı olma durumu, bu durumda bulunan sanat kollarının tümü.

Geçmişçilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ş , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEÇMİŞ Nedir?


1 . Geçme işini yapmış.
2 . Zaman bakımından geride kalmış: "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir."- A. Ş. Hisar.
3 . Çürümeye yüz tutmuş.
4 . isim Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi: "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı."- N. Cumalı.
5 . isim Arkada kalan hayat, mazi: "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti."- O. C. Kaygılı.
6 . isim Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları: "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?"- M. Ş. Esendal.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

E G K L M Ç Ç İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çemişlik, Geçimlik, Geçmişli, İkileşim,

7 Harfli Kelimeler

Çekiliş, Çekimli, Çekişli, Çelişik, Çelişki, Çiçekli, Çilekçi, Geçiliş, Geçimli, Geçişim, Geçişli, Gelişim, Gemilik, İçilmek, İçimlik, İlişmek, İşçilik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çimçek, Ekşili, Geçmiş, Gelmiç, Gemlik, İçiliş, İçilme, İçimli, İçkili, İkilem, İlikçi, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İmgeli, Şiilik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Çekiç, Çekim, Çekiş, Çelgi, Çelik, Çelim, Çemiç, Çemiş, Çiçek, Çilek, Çimek, Çişik, Ekili, Elçim, Emlik, Eşlik, Geçim, Geçiş, Geliş, İçlem, İçlik, İçmek, İkili, İklim, İlgeç, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kilim, Klişe, Melik, Miçel, Şekil, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekşi, Elçi, Elik, Elim, Emik, Emiş, Eşik, Eşli, Gemi, Gişe, İçel, İçim, İçiş, İçki, İçli, İçme, İlçe, İlgi, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İmge, İşçi, İşli, Keçi, Kile, Kimi, Kişi, Lime, Meşk, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çil, Çim, Çiş, Elk, Geç, Gem, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leş, Lig, Lim, Meç, Mil, Şek, Şem, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Eş, Ge, İç, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.