GEÇKİN (TDK)


1 . İhtiyarlamaya yüz tutmuş, yaşlanmış: "Cemile geçkin, kısa boylu, tombul, konuşkan bir kızdır."- N. Cumalı.
2 . Geçmiş: "Sanki otuzunu geçkin kadın o değil!"- M. Yesari.
3 . Gereğinden çok olgun veya solmaya başlamış (bitki): "Geçkin bir karpuz."- .

Geçkin kelimesi baş harfi G son harfi N olan bir kelime. Başında G sonunda N olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N . Başı G sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYLU Nedir?


1 . Boyu olan.
2 . Boyu benzerlerinden uzun olan: "Sahneye birbirinden enli ve boylu dört taze birbiri ardınca girdi."- H. E. Adıvar.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GEÇKİ Nedir?


1 - Bir yapıtta ton, renk, oylum değişimi.
2 - Bir tondan başka bir tona geçiş, °modülasyon.

GEÇKİN Nedir?


1 . İhtiyarlamaya yüz tutmuş, yaşlanmış: "Cemile geçkin, kısa boylu, tombul, konuşkan bir kızdır."- N. Cumalı.
2 . Geçmiş: "Sanki otuzunu geçkin kadın o değil!"- M. Yesari.
3 . Gereğinden çok olgun veya solmaya başlamış (bitki): "Geçkin bir karpuz."- .

GEÇMİŞ Nedir?


1 . Geçme işini yapmış.
2 . Zaman bakımından geride kalmış: "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir."- A. Ş. Hisar.
3 . Çürümeye yüz tutmuş.
4 . isim Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi: "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı."- N. Cumalı.
5 . isim Arkada kalan hayat, mazi: "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti."- O. C. Kaygılı.
6 . isim Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları: "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?"- M. Ş. Esendal.

İHTİYAR Nedir?


1 . Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı: "İhtiyar öksürüyor, öksürdükçe de boğazından çürük bir ses çıkıyor."- M. Ş. Esendal.
2 . isim, teklifsiz konuşmada Baba veya anne.

İHTİYARLAMA Nedir?

İhtiyarlamak işi, yaşlanma: "Ben oldum olası ihtiyarlığın ve ihtiyarlamanın lehindeyim."- B. Felek.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KARPUZ Nedir?


1 . Kabakgillerden, sürüngen gövdeli parçalı sert yapraklı, sarı çiçekler açan bir bitki (Citrullus vulgaris).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin dışı yeşil kabuklu, içi kırmızı ve sulu, iri meyvesi.
3 . Lamba karpuzu.
4 . argo Kadın memesi: "Karpuzları daha da sarsıla sarsıla gülüyordu şimdi."- N. Cumalı.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

KONUŞKAN Nedir?

Konuşmayı, lakırtıyı seven, çok konuşan.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OTUZ Nedir?


1 . Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 30, XXX rakamlarının adı.
3 . sıfat, matematik Üç kere on, yirmi dokuzdan bir artık.

SOLMA Nedir?

Solmak işi.

TOMBUL Nedir?


1 . Yuvarlak: "Altı tombul, boynu ince boş likör şişesi, koltuğun dibinde duruyordu."- Ç. Altan.
2 . Şişman, etine dolgun: "İçeride tombul yanakları kızarmış, ter içinde tıknaz bir kadın kıvranıyordu."- S. F. Abasıyanık.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E G K N Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Geçkin,

5 Harfli Kelimeler

Çengi,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çine, Ekin, Enik, Genç, Gine, İken, İneç, İnek, Keçi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Geç, Gen, İnç, Kin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, En, Ge, İç, İn, Ke, Ki, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.