GEÇİRİMLİLİK (TDK)

Geçirgenlik.

Geçirimlilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEÇİRGEN Nedir?


1 . Gaz, sıvı vb.ni içinden kolaylıkla geçiren.
2 . jeoloji Sıvıların geçmesine elverişli (kayaç), geçirimli.

GEÇİRGENLİK Nedir?


1 . Bazı cisimlerin, içlerinden gaz, sıvı, akım vb. geçirme özelliği: "Kalkerli topraklarda geçirgenlik yoktur."- .
2 . gök bilimi Saydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi.
3 . jeoloji Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği, geçirimlilik.

E G K L L M R Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Geçirimlilik,

10 Harfli Kelimeler

Geçimlilik,

9 Harfli Kelimeler

Geçirimli, Gerilimli, İçirilmek,

8 Harfli Kelimeler

Geçimlik, Girilmek, Girimlik, Girmelik, İçerikli, İçirilme, İkilemli,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çelikli, Çelimli, Çilekli, Çilimli, Elçilik, Emirlik, Ergilik, Erillik, Geçimli, Geçirim, Gelirli, Gemilik, Gerilik, Gerilim, Girilme, İçilmek, İçimlik, İçirmek, İçlilik, İlgeçli, İlmikli, İrkilme, Kireçli, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çermik, Çileli, Gelmiç, Gemlik, Gerili, Girmek, İçelli, İçerik, İçilme, İçimli, İçirik, İçirme, İçkili, İkilem, İlgili, İlikçi, İlikli, İmgeli, İrilik,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çelgi, Çelik, Çelim, Çilek, Çilli, Çimek, Ekili, Elçim, Ellik, Emlik, Erkli, Erlik, Geçim, Gelir, Gerçi, Gerim, Girim, Girme, İçeri, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İkili, İklim, İleri, İlgeç, İlkel, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İrkme, İrmik, Kelli, Kerim, Kiler, Kilim,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekim, Ekli, Elçi, Elik, Elim, Elli, Emik, Emir, Ergi, Erik, Eril, Erim, Gemi, Geri, Grek, Gril, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İmge, Keçi, Kile, Kimi, Krem, Lime, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Elk, Erg, Erk, Geç, Gem, Gri, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Lig, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Ge, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.