GEÇİRİLMEK (TDK)

Geçirme işi yapılmak: "İki anne, çocuklarının başlarına geçirilmiş iki külah yüzünden oracıkta ahbap oluverdiler."- O. C. Kaygılı.

Geçirilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHBAP Nedir?


1 . Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse: "Ben yeni tanıdım ama, kızın eski ahbapları imişler!"- O. C. Kaygılı.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü: "Baksana ahbap!"- .

ANNE Nedir?


1 . Çocuğunu dünyaya getiren kadın, ana, valide.
2 . Yavrusu olan dişi hayvan.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

GEÇİRME Nedir?

Geçirmek işi: "Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım."- A. Mithat.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

KÜLAH Nedir?


1 . İçine bazı şeyler koymak için huni biçiminde bükülmüş kâğıt kap.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan: "Meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı."- Y. K. Beyatlı.
3 . mecaz Oyun, hile.
4 . esk. Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık: "Bunun sırtında öbürleri gibi bir uzun cübbe, başında bir uzun külah vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ORACIKTA Nedir?

Hemen o yerde, olduğu yerde: "Yemeğini son günlerde oracıkta, pasaj içindeki Macar lokantasında yiyordu."- R. H. Karay.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YÜZÜNDEN Nedir?

-den ötürü: "O da çocuklar yüzünden alışmış, onlar yüzünden daha uygun görmüş, karısına anne derdi."- S. F. Abasıyanık.

E E G K L M R Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Geçirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Geçirilme,

8 Harfli Kelimeler

Geçerlik, Geçilmek, Geçimlik, Geçirmek, Geçmelik, Gerçekli, Gerilmek, Girilmek, Girmelik,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekirge, Çekmeli, Çilemek, Emirlik, Ergilik, Ergimek, Geçerli, Geçilme, Geçimli, Geçirim, Geçirme, Geçmeli, Gemilik, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Gerilme, Girilme, İçerlek, İçermek, İçilmek, İçirmek, İçmeler, İkileme, İrkilme, Keçiler, Kemerli, Kireçli,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çermik, Çileme, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Ergime, Erimek, Geçeli, Geçmek, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, Gerçek, Gerili, Germek, Girmek, Grekçe, İçerik, İçerme, İçilme, İçirme, İkilem, İmgeli, Keçeli, Kelime, Kerime, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çelek, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çerge, Çilek, Çimek, Ekili, Eklem, Ekler, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkli, Erlik, Ermek, Geçek, Geçer, Geçim, Geçme, Gelir, Gelme, Gemre, Gerçi, Gereç, Gerek, Gerim, Germe, Girim, Girme, İçeri,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Geçe, Gele, Gemi, Geri, Grek, Gril, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Geç, Gem, Gri, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Lig, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Ge, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.