GEÇİNİLMEK (TDK)

Geçinme işi yapılmak: "Hoş zaten bunların hiçbiri geçinilir, bağdaşılır insanlar değildi ya."- R. H. Karay.

Geçinilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞDAŞ Nedir?

Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi.

BUNLAR Nedir?

Bu zamirinin çokluk biçimi: "Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?"- M. Ş. Esendal.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GEÇİNME Nedir?

Geçinmek işi.

HİÇBİRİ Nedir?

Bir teki, biri bile.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

ZATEN Nedir?

Doğrusu, doğrusunu isterseniz, esasen, zati: "Başımıza ne gelirse hep bu herkese uymaktan gelir zaten..."- N. Cumalı.

E E G K L M N Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Geçinilmek,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Geçinilme,

8 Harfli Kelimeler

Çengilik, Çimenlik, Geçilmek, Geçimlik, Geçinmek, Geçmelik, Gelinmek, İçlenmek, İkilenme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Çimenli, Elimine, Geçilme, Geçimli, Geçinim, Geçinme, Geçmeli, Gelinme, Gemilik, Gençlik, İçilmek, İçlenme, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeneli, Çengel, Çileme, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Geçeli, Geçkin, Geçmek, Geleni, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, Genlik, Gineli, İçilme, İkilem, İlenme, İlginç, İlinek, İmgeli, İnekçi, İnilme, İnleme, İnmeli, Keçeli, Kelime, Kengel, Melike, Mineli,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çengi, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Ekili, Eklem, Elçek, Elçim, Elgin, Elmek, Emlik, Engel, Enlem, Geçek, Geçen, Geçim, Geçme, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İlenç,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Çini, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Geçe, Gele, Gemi, Genç, Gene, Gine, İçel, İçim, İçin, İçki, İçli, İçme, İken, İlçe, İlgi, İliç,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Ege, Eke, Elk, Geç, Gem, Gen, İki, İle, İlk, İnç, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lig, Lim, Meç, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Ge, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.