GEÇİMLİK (TDK)

Yiyecek parası, nafaka.

Geçimlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı G sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NAFAKA Nedir?


1 . Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik: "Bizi işimizde gücümüzde serbest bırakmak şöyle dursun, çoluk çocuğumuzun nafakasına el koymaya kalkıştılar..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . hukuk Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

YİYECEK Nedir?


1 . Yenmeye elverişli olan her şey: "İçkiden yiyeceğe kadar her şeyi gemilere bu müessese temin ederdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Yenebilen.

E G K L M Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Geçimlik,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Geçimli, Gemilik, İçilmek,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Gelmiç, Gemlik, İçilme, İkilem, İmgeli,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çelgi, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Ekili, Elçim, Emlik, Geçim, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İlgeç, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, Kilim, Melik, Miçel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Elçi, Elik, Elim, Emik, Gemi, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İlçe, İlgi, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İmge, Keçi, Kile, Kimi, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Elk, Geç, Gem, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Lig, Lim, Meç, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Ge, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.