GEÇİLMEMEK (TDK)

bol, çok, aşırı olmak: "Çarşıda meyveden geçilmiyor."- .

Geçilmemek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

MEYVE Nedir?


1 . Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.
2 . mecaz Ürün, sonuç, kâr: "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır."- Y. Z. Ortaç.

E E E G K L M M Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Geçilmemek,

9 Harfli Kelimeler

Çekimleme, İmgelemek,

8 Harfli Kelimeler

Çimlemek, Geçilmek, Geçmelik, Gemlemek, İmgeleme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Çimleme, Emilmek, Emlemek, Geçilme, Geçmeli, Gemleme, İmgelem, İmlemek, Melemek,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çileme, Çimmek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Elemge, Emekçi, Emekli, Emilme, Emleme, Geçeli, Geçmek, Geleme, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, İmleme, Keçeli, Keleme, Kelime, Meleke, Meleme, Melike, Memeli,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Çimme, Eklem, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Emmeç, Emmek, Geçek, Geçim, Geçme, Gelme, İçlem, İçmek, İlgeç, İlmek, İmleç, İmlek, Kelem, Leçek, Melek, Melik, Miçel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emme, Emmi, Geçe, Gele, Gemi, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, İmge, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kile, Leçe, Leke, Lime, Meke, Meme,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Ege, Eke, Elk, Geç, Gem, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Lig, Lim, Meç, Mil, Mim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Ge, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.