GEÇİŞMEÖLÇÜM (TDK)

Geçişme basıncını ölçme işi.

Geçişmeölçüm kelimesi baş harfi G son harfi M olan bir kelime. Başında G sonunda M olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi Ü , onikinci harfi M . Başı G sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

GEÇİŞME Nedir?


1 . Geçişmek işi.
2 . biyoloji Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması.
3 . fizik Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı, hulul, ozmoz.
4 . fizik Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri, difüzyon.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

E E G L M M Ç Ç Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gömüleme, Güçleşme,

7 Harfli Kelimeler

Çelişme, Çimleme, Çömeliş, Çömelme, Geçilme, Geçişme, Geçmeli, Gelişme, Göçüşme, Gömülme, Gümleme, İmgelem, Ölçüşme, Üçleşme,

6 Harfli Kelimeler

Çileme, Emilme, Emişme, Eşilme, Geçeli, Geçmiş, Gelmiç, İmleme, İşleme, Memeli, Meşime, Üçleme, Üleşme,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çelim, Çelme, Çemçe, Çemiç, Çemiş, Çeşme, Çimme, Çömçe, Çömme, Elçim, Emmeç, Eşlem, Geççe, Geçim, Geçiş, Geçme, Geliş, Gelme, Göçme, Göçüm, Göçüş, Gömeç, Gömme, Gömüş, Güleç, Gülme, Gümeç, İçlem, İlgeç, İmleç, İşeme, İşlem, Meleş, Miçel, Ölçme, Ölçüm, Ölçüş, Ölmüş, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çile, Elçi, Elem, Elim, Emeç, Emel, Emiş, Emme, Emmi, Eşli, Eşme, Geçe, Gele, Gemi, Gişe, Göçü, Göle, Gömü, Güme, İçel, İçme, İlçe, İlme, İmge, Leçe, Lime, Meme, Meşe, Müge, Öçlü, Ölçü, Ölme, Ölüm, Ölüş, Şile, Üleş, Ümmi, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çil, Çim, Çiş, Çöl, Çüş, Ege, Geç, Gem, Göç, Göl, Güç, Gül, Güm, İle, Leş, Lig, Lim, Meç, Mil, Mim, Öge, Ölü, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Eş, Ge, İç, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Öç, Şe, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.