GEÇİŞİMÖLÇER (TDK)

Çözelti ve çözücü arasındaki geçişme basıncını ölçmeye ve dolayısıyla çözünen cismin molar kütlesini belirlemeye yarayan aygıt, °ozmometre.

Geçişimölçer kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı G sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLEME Nedir?

Belirlemek işi, tayin: "Bunları kesin olarak belirlemeye çalışalım."- A. Ş. Hisar.

ÇÖZELTİ Nedir?

Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

ÇÖZÜCÜ Nedir?


1 . Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey: "Altın suyu altının çözücüsüdür."- .
2 . teknik Elektronik alıcılar için şifre veya bilgi çözücü, dekoder.

DOLAYISIYLA Nedir?


1 . Bağlı olarak, doğrudan doğruya olmayarak: "Dolayısıyla onun da ne düşündüğünü anlamış olduk."- .
2 . Nedeniyle: "Başka sebepler dolayısıyla aileye karşı koymuş bulunuyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

GEÇİŞME Nedir?


1 . Geçişmek işi.
2 . biyoloji Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması.
3 . fizik Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı, hulul, ozmoz.
4 . fizik Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri, difüzyon.

KÜTLE Nedir?


1 . Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2 . Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3 . Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: "Seçmen kütlesi."- .
4 . fizik Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.

MOLAR Nedir?

Bir molle ilgili.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E E G L M R Ç Ç Ö İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çirişleme, Geçirilme,

8 Harfli Kelimeler

Erişilme, Geçmişli, İrileşme,

7 Harfli Kelimeler

Çelişme, Çömeliş, Geçerli, Geçiliş, Geçilme, Geçimli, Geçirim, Geçiriş, Geçirme, Geçişim, Geçişli, Geçişme, Geçmeli, Gelişim, Gelişme, Gerilim, Geriliş, Gerilme, Girilme, Girişme, Göçerme, Gölerme, İçmeler, Ölçerme,

6 Harfli Kelimeler

Çileme, Ergime, Erişim, Erişme, Eşilme, Geçeli, Geçmiş, Gelmiç, Gerili, Göçeri, Görele, Göreli, İçerme, İçilme, İçirme, İlişme, İmgeli, İşleme, Ömerli, Şergil,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çelim, Çelme, Çemçe, Çemiç, Çemiş, Çerçi, Çerge, Çeşme, Çiriş, Çömçe, Elçim, Erime, Ermiş, Eşlem, Geççe, Geçer, Geçim, Geçiş, Geçme, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerçi, Gereç, Gerim, Geriş, Germe, Girim, Giriş, Girme, Göçer, Göçme, Gömeç, Görme, İçeri, İçlem, İleri, İlgeç,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çeri, Çile, Elçi, Elem, Elim, Emeç, Emel, Emir, Emiş, Ergi, Eril, Erim, Eriş, Erme, Eşli, Eşme, Geçe, Gele, Gemi, Geri, Gişe, Göle, Göre, Gril, İçel, İçim, İçiş, İçli, İçme, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlim, İlme, İmge, İşçi, İşli, Leçe,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çöl, Ege, Erg, Geç, Gem, Göç, Göl, Gri, İle, İri, Leş, Lig, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir, Öge, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Er, Eş, Ge, İç, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Öç, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.