GEÇERSİZLİK (TDK)

Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük.

Geçersizlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEÇERSİZ Nedir?

Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz: "Bu yasa geçersizdir."- .

HÜKÜMSÜZ Nedir?

Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış: "Bu yasa hükümsüzdür."- .

HÜKÜMSÜZLÜK Nedir?

Hükümsüz olma durumu, geçersizlik.

E E G K L R S Z Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Geçersizlik,

8 Harfli Kelimeler

Çeliksiz, Çerezlik, Çizgisel, Ersizlik, Geçerlik, Geçersiz, Gelirsiz, Gerçekli, Gereksiz, Kireçsiz, Sergilik,

7 Harfli Kelimeler

Çekirge, Çeliksi, Çileksi, Çizelge, Ergilik, Erselik, Esirlik, Ezgisel, Geçerli, Gerekli, Gerilek, Gerilik, İçerlek, İkizler, Keçiler, Kesirli, Kireçli, Kireçsi, Lekesiz, Reislik, Sekizer, Sekizli, Sezgili, Sirkeli,

6 Harfli Kelimeler

Çerkez, Çilsiz, Ekseri, Elekçi, Eriksi, Erksiz, Ezgili, Geçeli, Gerçek, Gerili, Gerzek, Gezlik, Grekçe, İçerik, İskele, Keçeli, Keseli, Kilise, Riskli, Rizeli, Sekili, Serili, Silgeç, Silgiç,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çeker, Çelek, Çelgi, Çelik, Çerez, Çerge, Çilek, Çizer, Çizge, Çizgi, Çizik, Ekili, Ekler, Ekser, Eksiz, Elçek, Erkeç, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzel, Esire, Eskil, Eskiz, Eslek, Esrik, Ezgiç, Geçek, Geçer, Gelir, Gerçi, Gereç, Gerek, Geriz, Gerze, Gizil, Gizli, İçeri, İçlik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Çise, Çizi, Ekli, Eksi, Elçi, Elek, Elik, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Ezel, Ezgi, Ezik, Geçe, Gele, Geri, Gezi, Grek, Gres, Gril, İçel, İçki, İçli, İçre, İkiz, İlçe, İlgi, İliç, İlik, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Çis, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Geç, Gez, Giz, Gri, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kel, Ker, Kes, Kez, Kil, Kir, Lig, Lir, Sek, Sel, Ser, Sik, Siz, Ski, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Es, Ge, İç, İl, İs, İz, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.