GEÇERSİZ (TDK)

Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz: "Bu yasa geçersizdir."- .

Geçersiz kelimesi baş harfi G son harfi Z olan bir kelime. Başında G sonunda Z olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı G sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

GEÇERSİZ Nedir?

Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz: "Bu yasa geçersizdir."- .

HÜKÜMSÜZ Nedir?

Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış: "Bu yasa hükümsüzdür."- .

YÜRÜRLÜK Nedir?

Gereğinin yapılır olması durumu, meriyet: "Yürürlükte bulunan kanunlar, usuller, kurallar. Fakat umumi hatlar yine yürürlükte idi."- F. R. Atay.

E E G R S Z Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Geçersiz,

5 Harfli Kelimeler

Çerez, Çerge, Çizer, Çizge, Ersiz, Esire, Ezgiç, Geçer, Gerçi, Gereç, Geriz, Gerze, Serçe, Sergi, Sezgi,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çise, Ergi, Eser, Esir, Esre, Ezgi, Geçe, Geri, Gezi, Gres, İçre, Reis, Reze, Rize, Seçi, Sere, Seri, Sezi,

3 Harfli Kelimeler

Çir, Çis, Ege, Erg, Geç, Gez, Giz, Gri, İrs, Ser, Siz, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Er, Es, Ge, İç, İs, İz, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.