GEÇERLİLİK (TDK)


1 . Geçerli olma durumu, geçerlik.
2 . felsefe Bir kavramın, bir yargının, mantıksal olarak onaylanabilir olması.

Geçerlilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

GEÇERLİ Nedir?


1 . Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber.
2 . mecaz Beğenilen, tutulan, sürümü olan.

GEÇERLİK Nedir?


1 . Yürürlükte olma, değerini sürdürme durumu, revaç, valör: "Bu para geçerlikten kaldırıldı."- .
2 . Sürümü olma durumu: "Bu malın geçerliği kalmadı."- .

KAVRAM Nedir?


1 . Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon: "Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır."- H. Taner.
2 . felsefe Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, konsept, mefhum, nosyon.
3 . halk ağzında Karın zarı, periton.
4 . halk ağzında Tutam, avuç dolusu.

MANTIKSAL Nedir?

Mantıklı: "Mantıksal bir dille açığa vurduğu bu harika önerinin aksayan bir yanı vardı."- N. Nadi.

ONAY Nedir?

Uygun bulma, tasdik, icazet, izin.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

E E G K L L R Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Geçerlilik,

8 Harfli Kelimeler

Geçerlik, Gerçekli, Reçellik,

7 Harfli Kelimeler

Çekirge, Çelikli, Çilekli, Elçekli, Elçilik, Ergilik, Erillik, Geçerli, Gelirli, Gerekli, Gerilek, Gerilik, İçerlek, İlerlek, İlgeçli, Keçiler, Kireçli, Leçelik,

6 Harfli Kelimeler

Çileli, Elekçi, Geçeli, Gerçek, Gerili, Grekçe, İçelli, İçerik, Keçeli, Lekeli,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çeker, Çelek, Çelgi, Çelik, Çerge, Çilek, Çilli, Ekili, Ekler, Elçek, Ellik, Erkeç, Erkli, Erlik, Geçek, Geçer, Gelir, Gerçi, Gereç, Gerek, İçeri, İçlik, İçrek, İleri, İlgeç, İlkel, Keler, Kelle, Kelli, Kiler, Killi, Kireç, Kiril, Kirli, Leçek, Lirik, Reçel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Elli, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Geçe, Gele, Geri, Grek, Gril, İçel, İçki, İçli, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlik, İlke, İlle, Keçe, Keçi, Kele, Kere, Kile, Leçe, Leke, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Geç, Gri, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Ge, İç, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.