GEÇERLİ (TDK)


1 . Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber.
2 . mecaz Beğenilen, tutulan, sürümü olan.

Geçerli kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEĞENİ Nedir?


1 . Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk: "Çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşmaz."- H. Taner.
2 . Güzeli çirkinden ayırma yetisi, zevk, gusto: "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MERİ Nedir?

Geçerli: "Fethi Bey hükûmeti, meri olan bu maddeyi tatbik ettiği için kürsüden izahat vermek ıstırarında kalıyor."- Y. K. Beyatlı.

MUTEBER Nedir?


1 . Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer: "Selanik'in en varlıklı, en muteber, en güzide ailelerinden sayılıyor."- A. İlhan.
2 . İnanılır, güvenilir.
3 . Değerli: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi."- Muhibbi.
4 . hukuk Geçerli.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

SÜRÜM Nedir?


1 . Bir ticaret malının satılır olması, revaç: "Bu malın sürümü yoktur."- .
2 . ekonomi Bir paranın geçer olması, tedavül: "Bu para sürümden kaldırıldı."- .
3 . ekonomi Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme, emisyon.
4 . Bir konuyla ilgili değişik metinlerden her biri, versiyon.
5 . bilişim Değişik biçim, versiyon.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

YÜRÜRLÜK Nedir?

Gereğinin yapılır olması durumu, meriyet: "Yürürlükte bulunan kanunlar, usuller, kurallar. Fakat umumi hatlar yine yürürlükte idi."- F. R. Atay.

E E G L R Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Geçerli,

6 Harfli Kelimeler

Geçeli,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çerge, Geçer, Gelir, Gerçi, Gereç, İlgeç, Reçel,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çile, Elçi, Ergi, Eril, Geçe, Gele, Geri, Gril, İçel, İçre, İlçe, Leçe, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çir, Ege, Erg, Geç, Gri, İle, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Er, Ge, İç, İl, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.