GAZETECİLİK (TDK)

Gazetecinin yaptığı iş: "Gazetecilik de spor da o kitlelerin genel seviyesiyle doğrudan orantılıdır."- H. Taner.

Gazetecilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi E , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞRUDAN Nedir?


1 . Aracısız: "Doğrudan pazarlık."- .
2 . zarf Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan: "Devreye girmeselerdi seninle doğrudan görüşmek niyetindeydim."- A. Ümit.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

GAZETECİ Nedir?


1 . Gazete yayımlayan kimse.
2 . Gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse.
3 . Gazete satan kimse.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

KİTLE Nedir?


1 . İnsan topluluğu: "Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum."- H. E. Adıvar.
2 . Kütle.

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

ORANTI Nedir?


1 . Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp.
2 . matematik Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta.

ORANTILI Nedir?


1 . Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip: "Gazetecilik de spor da o kitlelerin genel seviyesiyle doğrudan orantılıdır."- H. Taner.
2 . matematik Bir niceliğin iki, üç, ... kez çoğalması veya azalması başka bir niceliğin o nispette çoğalmasını veya azalmasını gerekli kılarsa "bu iki nicelik birbiriyle orantılıdır" denir.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİYE Nedir?

Düzey: "Eski güzel sakalını bile birkaç günlük uzunca bir tıraş seviyesine indirmiştir."- R. N. Güntekin.

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

A C E E G K L T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gazetecilik,

9 Harfli Kelimeler

Gazetelik,

8 Harfli Kelimeler

Gazeteci, Tacizlik,

7 Harfli Kelimeler

Acizlik, Ailecek, Ceketli, Gazilik, Gecelik, Gizlice, Tazelik, Tekelci,

6 Harfli Kelimeler

Ailece, Ciklet, Etkili, Ezgili, Gazeki, Gazete, Geceki, Gezici, Gezlik, İcazet, İcetea, İkizce, İktiza, İletki, İlkeci, İltica, İtalik, İtikal, Kaleci, Kalite, Keleci, Lekeci, Tazece, Tekila, Telaki, Telcik, Tezlik, Zekice,

5 Harfli Kelimeler

Acele, Aceze, Alize, Caize, Ceket, Cezai, Ekici, Ekili, Elcik, Etlik, Ezici, Gaile, Galiz, Gazel, Gizil, Gizli, İleti, İtila, İtlik, İzale, İzlek, Katil, Ketal, Kilit, Kiliz, Kitle, Likit, Tacik, Tacil, Taciz, Talik, Teali, Tecil, Tekel, Tekil, Tekli, Telek, Tezce, Tezek, Tezli,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Aciz, Agel, Aile, Akil, Akit, Akli, Alet, Atel, Atik, Azil, Azit, Caiz, Cali, Celi, Ceza, Cila, Cilt, Ecel, Ecza, Ekli, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elti, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezel, Ezgi, Ezik, Gale, Gali, Gazi, Gece, Gele,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ait, Alg, Ali, Alt, Ate, Ati, Caz, Cet, Ece, Ege, Eke, Ela, Elk, Eti, Eza, Gak, Gaz, Gez, Giz, İka, İki, İla, İle, İlk, İta, İti, Kal, Kat, Kaz, Kel, Ket, Kez, Kil, Kit, Lak, Laz, Lig, Tak, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, Az, Ce, Ek, El, Et, Ge, İl, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.