GAVURLUK (TDK)


1 . Gâvur olma durumu, dinsizlik.
2 . mecaz Acımasızlık, insafsızlık, gaddarlık.

Gavurluk kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi U , sekizinci harfi K . Başı G sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACIMA Nedir?


1 . Acımak işi.
2 . Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?"- H. R. Gürpınar.

ACIMASIZ Nedir?


1 . Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Leylâ Erbil'deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu."- S. İleri.
2 . zarf Acıma duygusu olmadan, merhametsizce: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..."- N. Cumalı.

ACIMASIZLIK Nedir?

Zulüm.

DİNSİZ Nedir?


1 . Dinî inancı olmayan.
2 . mecaz Acımasız.

DİNSİZLİK Nedir?

Dinsiz olma durumu: "Nasıldan, niçinden uzaktır davranışlarım; din de umurumda değil, dinsizlik de."- T. Oflazoğlu.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GADDAR Nedir?

Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı (I): "Onu sevenler, farkında olmadan acı, insafsız ve gaddar bir sevginin zindanı içinde eziyor, sıkıyor, boğuyorlardı."- S. Ayverdi.

GADDARLIK Nedir?

Gaddar olma durumu, kıyıcılık: "Bütün gaddarlığı yanında, çocuk kalmış bir tarafı da vardı."- H. Taner.

İNSAF Nedir?


1 . Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet: "Sende insaf yok mu, adamcağız bu borcu birden verirse işi bozulmaz mı?"- .
2 . ünlem "Acı, düşün" anlamlarında bir seslenme sözü: "İnsaf! Oraya yarım saatte gidilir mi?"- .

İNSAFSIZ Nedir?

İnsafı olmayan, vicdansız, imansız: "Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler."- H. C. Yalçın.

İNSAFSIZLIK Nedir?

İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma, vicdansızlık: "Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı ... addetmek insafsızlık olur."- R. N. Güntekin.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A G K L R U U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gavurluk,

6 Harfli Kelimeler

Kulvar,

5 Harfli Kelimeler

Gavur, Kravl, Kural, Kurgu, Kurul, Lavuk, Lugar, Vakur, Vurgu, Vuruk,

4 Harfli Kelimeler

Akur, Avlu, Gark, Gurk, Guru, Kral, Kula, Kulu, Kura, Kuru, Ulak, Urla, Uruk, Vuku, Vuru,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Alg, Ark, Gak, Gar, Kal, Kar, Kav, Kul, Kur, Lak, Lav, Ula, Ulu, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Av, La, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.