GASTROENTEROLOJİ (TDK)


1 . Sindirim bilimi.
2 . Hastanelerde sindirim organları hastalıklarının incelendiği, tedavi edildiği bölüm.

Gastroenteroloji kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi R , altıncı harfi O , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi E , onbirinci harfi R , onikinci harfi O , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi O , onbeşinci harfi J , Başı G sonu İ olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

HASTANE Nedir?

Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

SİNDİRİM Nedir?

Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım.

TEDAVİ Nedir?


1 . İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi: "Hastadır diye tedavisine koşanların haddi hesabı yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.

A E E G J L N O O O R R S T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Anterosel, Astroloji, Orgeneral, Ornitolog, Osteoloji, Otelgarni, Tersaneli,

8 Harfli Kelimeler

Aeroloji, Antoloji, Asetilen, Astrolog, Astronot, Etnoloji, Ettirgen, İntegral, Larenjit, Nostalji, Oligosen, Ontoloji, Osteolog, Otoriter, Rastgele, Restoran, Strateji, Tolerans, Tonalite, Tonilato, Triatlon,

7 Harfli Kelimeler

Alegori, Alengir, Alerjen, Aneroit, Anterit, Antetli, Argonot, Arterit, Etnolog, Etoloji, Galenit, Gastrit, General, Genosit, Gerelti, Gestalt, Groston, Jelatin, Jenosit, Laterit, Leasing, Letarji, Nargile, Orojeni, Otorite, Realist, Realite, Resital, Restore, Selatin, Senetli, Serenat, Seretan, Sigorta, Sinolog, Stearin, Sterlin, Stratej, Telatin, Tenteli,

6 Harfli Kelimeler

Agnosi, Alerji, Arioso, Artist, Artrit, Aseton, Asorti, Ateist, Egoist, Elenti, Enerji, Entari, Ergani, Erigen, Eriten, Erosal, Ertesi, Esaret, Esatir, Etajer, Etalon, Etanol, Etilen, Galeri, Garson, Geleni, Gotlar, Granit, Jargon, Jeolog, Jigolo, Legato, Legorn, Lejant, Lenger, Lineer, Lostra, Nereli, Neresi, Nergis,

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Aleni, Altes, Anele, Antet, Antre, Argon, Arsin, Arter, Aslen, Atlet, Eleji, Elgin, Engel, Ensar, Enser, Entel, Eosen, Ergen, Ergin, Eroin, Esire, Esrar, Ester, Estet, Etsel, Gaile, Galon, Gasil, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Geoit, Geren, Getto, Giren, Gitar, Glase, Goril,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alet, Alto, Anot, Aort, Argo, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Atol, Elan, Elit, Elti, Enir, Enli, Ense, Erat, Eren, Ergi, Eril, Erin, Eros, Erte, Esen, Eser, Esin, Esir, Esna, Esre, Eten, Eter, Etil, Etli, Etol, Gale, Gali, Gani,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Alg, Ali, Alo, Alt, Ani, Ant, Ari, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Ege, Ego, Ela, Erg, Eti, Gar, Gen, Gol, Gri, İla, İle, İrs, İsa, İta, Jel, Jen, Jet, Jig, Lan, Lig, Lir, Lor, Lot, Nal, Nar, Nas, Net,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, At, El, En, Er, Es, Et, Ge, İl, İn, İs, İt, Je, La, Le, Ne, Ol, On, Ot, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.