GARPLILAŞTIRMAK (TDK)

Batılılaştırmak.

Garplılaştırmak kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı G sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

BATIL Nedir?


1 . Doğru ve haklı olmayan.
2 . Çürük, temelsiz, asılsız.
3 . Geçersiz: "Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar çoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BATILI Nedir?


1 . Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkından olan (kimse), Garplı: "Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti."- A. İlhan.
2 . Türkiye'nin batısında bulunan illerden olan (kimse).
3 . Batı uygarlığını benimsemiş bulunan (kimse): "Batılı aydın olmanın kefareti olarak yaptığını söylemişti."- H. Taner.

BATILILAŞTIRMA Nedir?

Batılılaştırmak işi, Garplılaştırma.

BATILILAŞTIRMAK Nedir?

Batılılaşmasını sağlamak, Garplılaştırmak.

A A A G I I K L L M P R R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Garplılaştırmak,

14 Harfli Kelimeler

Garplılaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Alıklaştırma, Araştırılmak, Arılaştırmak, Garplılaşmak, Gırtlaklaşma,

11 Harfli Kelimeler

Araştırılma, Arılaştırma, Aşılatılmak, Garplılaşma, Gırtlaklama,

10 Harfli Kelimeler

Aklaştırma, Algılatmak, Alıştırmak, Alkışlatma, Altıparmak, Apıştırmak, Araştırmak, Artırılmak, Aşamalılık, Aşılatılma, Ilgarlamak, Kalıplaşma, Kalıplatma, Kapıştırma, Karartılma, Kargışlama, Karıştırma, Karşıtlama, Katırlaşma, Tapışlamak, Taraklılar, Tıpışlamak, Tıraşlamak, Tırıllamak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Aktarılış, Aktarılma, Aktarmalı, Algılamak, Algılatma, Alıklaşma, Alışılmak, Alıştırma, Alkışlama, Altmışlık, Apıştırma, Araştırma, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Arıtılmak, Artıklama, Artırılma, Artırmalı, Aşılatmak, Aşırılmak, Garplılık, Gırtlamak, Ilgarlama, Ilıklaşma, Iraklaşma, Irgalamak, Işılatmak, Kalıplama, Kalplaşma, Kapatılış, Kapatılma, Kapışılma, Kaplamalı, Kargaşalı, Kargılama, Karılaşma, Karışılma,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akıtmalı, Algılama, Alışılma, Allaşmak, Altlamak, Altmışar, Apartmak, Aptallık, Aralıklı, Aralıkta, Araştırı, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arıtılma, Artırmak, Aşılamak, Aşılatma, Aşırılma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Gamlılık, Gırtlama, Iralamak, Irgalama, Irgatlık, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Kaplamlı, Kaplatış, Kaplatma, Kaptırma, Karartma, Kargışlı, Karşıtlı, Kartallı,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakalı, Alakart, Alarmak, Alırlık, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Altılık, Altışar, Altlama, Aparkat, Aparmak, Apartma, Apaşlık, Apışlık, Apışmak, Araplık, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arlılık, Arpalık, Arşıala, Artımlı, Artırım, Artırış, Artırma, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Aklama, Alaplı, Alarga, Alarma, Alaşım, Alımlı, Alışık, Alışkı, Alışma, Allama, Alpaka, Alplık, Altılı, Altlık, Altmış, Amalık, Apalak, Aparat, Aparma, Apışak, Apışık, Apışma, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arılar, Arılık, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Aptal, Araka, Arama, Argıt, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Atama, Atılı, Atmak, Atmık, Galat, Gamlı, Gıpta, Gırla, Ilgar, Ilgım, Ilıma, Iltar,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Algı, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Amal, Apak, Apaş, Apış, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alg, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Gak, Gam, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lal, Lam, Lap, Mal, Maş, Mat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.