GARPLILAŞMA (TDK)

Batılılaşma.

Garplılaşma kelimesi baş harfi G son harfi A olan bir kelime. Başında G sonunda A olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı G sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

BATIL Nedir?


1 . Doğru ve haklı olmayan.
2 . Çürük, temelsiz, asılsız.
3 . Geçersiz: "Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar çoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BATILI Nedir?


1 . Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkından olan (kimse), Garplı: "Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti."- A. İlhan.
2 . Türkiye'nin batısında bulunan illerden olan (kimse).
3 . Batı uygarlığını benimsemiş bulunan (kimse): "Batılı aydın olmanın kefareti olarak yaptığını söylemişti."- H. Taner.

BATILILAŞMA Nedir?

Batılılaşmak işi, Garplılaşma.

A A A G I L L M P R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Garplılaşma,

9 Harfli Kelimeler

Ilgarlama,

8 Harfli Kelimeler

Algılama, Arılaşma, Irgalama,

7 Harfli Kelimeler

Allaşma, Almaşlı, Arılama, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Iralama, Maşrapa, Palamar, Parlama, Pırlama, Rampalı, Şaplama, Şarlama, Şırlama,

6 Harfli Kelimeler

Alaplı, Alarga, Alarma, Alaşım, Alışma, Allama, Aparma, Apışma, Armalı, Aşılma, Aşırma, Gamalı, Garplı, Ilgama, Irgama, Maaşlı, Malaga, Maşala, Maşalı, Paralı, Paşalı, Şalgam, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Arama, Aşama, Gamlı, Gırla, Ilgar, Irama, Lagar, Maral, Rampa, Şamar, Şaplı, Şarap,

4 Harfli Kelimeler

Algı, Alım, Alış, Allı, Alma, Amal, Apaş, Apış, Arap, Arış, Arlı, Arma, Arpa, Aşar, Aşım, Aşma, Gala, Gama, Garp, Gram, Lala, Lama, Lapa, Larp, Maaş, Mala, Mapa, Marş, Maşa, Pala, Para, Paşa, Ramp, Şama, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alg, Alp, Ama, Ara, Arı, Arp, Arş, Aşı, Gam, Gar, Gır, Ira, Lal, Lam, Lap, Mal, Maş, Pal, Pır, Ram, Rap, Şal, Şap, Şıp,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.