GAMMAZ (TDK)

Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu (kimse).

Gammaz kelimesi baş harfi G son harfi Z olan bir kelime. Başında G sonunda Z olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi Z . Başı G sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

BOZUCU Nedir?

Bozma özelliği olan (kimse veya şey).

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

FİTNE Nedir?


1 . Karışıklık, kargaşa: "Fitneyi bastırmak kolay değil."- .
2 . sıfat Fitneci, ara bozucu.

FİTNECİ Nedir?

Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu, fitne fücur, fitne kumkuması.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

KOVCU Nedir?

Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, dedikoducu, gammaz.

A A G M M Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Gammaz,

5 Harfli Kelimeler

Magma,

4 Harfli Kelimeler

Amma, Azma, Gama, Gaza, Mama,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Aza, Gam, Gaz, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Am, Az,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.