GAFİLLİKETMEK (TDK)

çevresindeki gerçekleri görmemek, sezmemek.

Gafilliketmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi T , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı G sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

SEZME Nedir?

Sezmek işi.

A E E F G K K L L M T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Fitillemek, Kilitlemek,

9 Harfli Kelimeler

Emeklilik, Felaketli, Fitilleme, Flitlemek, İkiletmek, İletilmek, İlgilemek, İliklemek, Kilitleme,

8 Harfli Kelimeler

Aktiflik, Amelelik, Filateli, Fitlemek, Flitleme, Gafillik, İkilemek, İkiletme, İletilme, İlgileme, İlikleme, Kaimelik, Kalemlik, Kaliteli, Katillik, Kefillik, Killemek, Kitlemek, Klikleme, Latiflik, Liflemek, Tekillik, Teklifli, Tikellik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Alimlik, Atiklik, Ekilmek, Eklemli, Ektilik, Eleklik, Elitlik, Eltilik, Eteklik, Etkimek, Felaket, Fitleme, Gaileli, Gametli, Gemilik, İkileme, İletmek, İtilmek, Kefalet, Kelifit, Kemikli, Killeme, Laiklik, Lamelif, Lifleme, Makilik, Melaike, Metalik, Metelik, Metilik, Takkeli, Talimli, Tekalif, Telakki, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Efelik, Ekilme, Elemli, Emekli, Etkili, Etkime, Filika, Gaflet, Gelmek, Gemlik, Gitmek, İkamet, İkilem, İkitek, İktifa, İletim, İletki, İletme, İllaki, İmgeli, İtalik, İtikaf, İtikal, İtilaf, İtilme, Kafile, Kalite, Kefeki, Kefeli, Kelime, Kelkit, Kellik, Kemlik, Kimlik, Latife, Lekeli, Limaki, Maktel, Maliki,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Akemi, Aktif, Alkil, Allem, Amele, Efekt, Eflak, Ekili, Eklem, Ekmek, Elifi, Ellik, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emtia, Etfal, Etlik, Etmek, Felek, Filet, Fitil, Gafil, Gaile, Gamet, Gelme, Gitme, İkame, İklim, İkmal, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmale, İmlek, İmlik,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Agel, Aile, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alil, Alim, Amel, Amfi, Amil, Amit, Atel, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Alg, Ali, Alt, Ate, Ati, Efe, Ege, Eke, Ela, Elk, Eti, Fak, Fal, Fek, Fel, Fil, Fit, Gaf, Gak, Gam, Gem, İfa, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kat, Kek, Kel, Kem,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, At, Ek, El, Em, Et, Fa, Fe, Ge, İl, İm, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.