GIYAPINDA (TDK)

kendi yokken, arkasından.

Gıyapında kelimesi baş harfi G son harfi A olan bir kelime. Başında G sonunda A olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi I , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi P , altıncı harfi I , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi A . Başı G sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKASINDAN Nedir?

birinin yokluğunda: "Birini arkasından övmek."- .

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

A A D G I I N P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Apaydın,

6 Harfli Kelimeler

Ayınga,

5 Harfli Kelimeler

Adına, Aydın, Gayda, Gıyap, Pagan, Panda, Payan, Payda, Yangı,

4 Harfli Kelimeler

Adap, Aday, Ayan, Ayın, Ayıp, Ayna, Aynı, Dana, Dang, Dayı, Gıda, Gına, Yapı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Pay, Yad, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.